Makita
Đặt hàng nhanh
Kiểm tra hàng chính hãng Makita

Đại Lý Phân Phối Makita Việt Nam

Máy Sử Dụng Ngoài Trời Makita

Máy xịt rửa áp lực Makita HW1300

Máy xịt rửa áp lực Makita HW1300

Thương hiệu: Makita
6.280.000 VNĐ 5.438.000 VNĐ
-14%
Máy xịt ap lực cao Makita HW111

Máy xịt ap lực cao Makita HW111

Thương hiệu: Makita
3.890.000 VNĐ 3.779.000 VNĐ
-3%
Máy xịt rửa áp lực Makita HW1200

Máy xịt rửa áp lực Makita HW1200

Thương hiệu: Makita
4.350.000 VNĐ 4.202.000 VNĐ
-4%
Máy thổi bụi chạy xăng Makita EB7660TH

Máy thổi bụi chạy xăng Makita EB7660TH

Thương hiệu: Makita
11.900.000 VNĐ 11.109.000 VNĐ
-7%
Máy Xịt Áp Lực Cao Makita HW102

Máy Xịt Áp Lực Cao Makita HW102

Thương hiệu: Makita
2.090.000 VNĐ 2.001.000 VNĐ
-5%
Máy thổi lá đeo vai Makita EB5300TH

Máy thổi lá đeo vai Makita EB5300TH

Thương hiệu: Makita
7.499.000 VNĐ 7.163.000 VNĐ
-5%
Máy xịt áp lực cao Makita HW101

Máy xịt áp lực cao Makita HW101

Thương hiệu: Makita
1.950.000 VNĐ 1.878.000 VNĐ
-4%
Máy hái cà phê Makita EJ2651WHG

Máy hái cà phê Makita EJ2651WHG

Thương hiệu: Makita
11.800.000 VNĐ 11.450.000 VNĐ
-3%
Máy xịt rầy Makita EVH2000

Máy xịt rầy Makita EVH2000

Thương hiệu: Makita
16.500.000 VNĐ 15.444.000 VNĐ
-7%

Máy Cưa Makita

Máy Chà Nhám Đĩa Makita GV6010

Máy Chà Nhám Đĩa Makita GV6010

Thương hiệu: Makita
2.290.000 VNĐ 2.224.000 VNĐ
-3%
Máy cưa đa góc Makita LH1040

Máy cưa đa góc Makita LH1040

Thương hiệu: Makita
7.290.000 VNĐ 7.151.000 VNĐ
-2%
Máy Cưa Lọng Makita JV0600K - New

Máy Cưa Lọng Makita JV0600K - New

Thương hiệu: Makita
2.500.000 VNĐ 2.285.000 VNĐ
-9%
Máy cưa bàn Makita MLT100

Máy cưa bàn Makita MLT100

Thương hiệu: Makita
8.355.000 VNĐ 7.890.000 VNĐ
-6%
Máy cưa đa góc trượt Makita LS1219L (305mm)

Máy cưa đa góc trượt Makita LS1219L (305mm)

Thương hiệu: Makita
16.500.000 VNĐ 14.199.000 VNĐ
-14%
Máy cưa đa góc Makita LS1030N

Máy cưa đa góc Makita LS1030N

Thương hiệu: Makita
5.190.000 VNĐ 4.929.000 VNĐ
-6%
Máy cưa đa góc Makita LS1040

Máy cưa đa góc Makita LS1040

Thương hiệu: Makita
6.098.000 VNĐ 5.855.000 VNĐ
-4%
Máy cưa đĩa Makita HS6600

Máy cưa đĩa Makita HS6600

Thương hiệu: Makita
2.345.000 VNĐ 2.088.000 VNĐ
-11%
Máy cưa đĩa Makita HS7010

Máy cưa đĩa Makita HS7010

Thương hiệu: Makita
2.227.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ
-8%
Máy cưa đĩa Maktec MT583

Máy cưa đĩa Maktec MT583

Thương hiệu: Maktec
1.495.000 VNĐ 1.390.000 VNĐ
-8%

Máy Mài Makita

Máy Mài Góc Makita GA4031

Máy Mài Góc Makita GA4031

Thương hiệu: Makita
990.000 VNĐ 927.000 VNĐ
-7%
Máy Mài Góc Makita GA4030

Máy Mài Góc Makita GA4030

Thương hiệu: Makita
990.000 VNĐ 939.000 VNĐ
-6%
Máy mài góc Makita 9556HB

Máy mài góc Makita 9556HB

Thương hiệu: Makita
1.230.000 VNĐ 1.149.000 VNĐ
-7%
Máy mài 125mm Makita GA5030R (720W)

Máy mài 125mm Makita GA5030R (720W)

Thương hiệu: Makita
1.310.000 VNĐ 1.210.000 VNĐ
-8%
Máy mài góc Makita 9558HN

Máy mài góc Makita 9558HN

Thương hiệu: Makita
1.234.000 VNĐ 1.199.000 VNĐ
-3%
Máy mài góc dùng pin Makita DGA413Z (điều chỉnh tốc độ) 18V

Máy mài góc dùng pin Makita DGA413Z (điều chỉnh tốc độ) 18V

Thương hiệu: Makita
4.074.000 VNĐ 3.955.000 VNĐ
-3%
Máy mài góc Makita 9556HN

Máy mài góc Makita 9556HN

Thương hiệu: Makita
1.328.000 VNĐ 1.162.000 VNĐ
-13%
Máy mài góc Makita 9556HP

Máy mài góc Makita 9556HP

Thương hiệu: Makita
1.350.000 VNĐ 1.211.000 VNĐ
-11%
Máy mài góc Makita 9553NB

Máy mài góc Makita 9553NB

Thương hiệu: Makita
999.000 VNĐ 939.000 VNĐ
-7%
Máy mài góc Makita 9553B

Máy mài góc Makita 9553B

Thương hiệu: Makita
990.000 VNĐ 939.000 VNĐ
-6%

Máy Cắt Makita

Máy cưa đa góc Maktec MT230

Máy cưa đa góc Maktec MT230

Thương hiệu: Maktec
3.799.000 VNĐ 3.657.000 VNĐ
-4%
Máy cưa đĩa Makita HS0600 (270mm)

Máy cưa đĩa Makita HS0600 (270mm)

Thương hiệu: Makita
4.900.000 VNĐ 4.508.000 VNĐ
-8%
Máy cắt sắt Maktec MT241

Máy cắt sắt Maktec MT241

Thương hiệu: Maktec
2.667.000 VNĐ 2.556.000 VNĐ
-5%
Máy tỉa hàng rào Makita UH201DSY (12V)

Máy tỉa hàng rào Makita UH201DSY (12V)

Thương hiệu: Makita
2.499.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ
-4%
Máy cắt sắt Makita LC1230

Máy cắt sắt Makita LC1230

Thương hiệu: Makita
8.900.000 VNĐ 8.572.000 VNĐ
-4%
Máy cắt sắt Maktec MT243

Máy cắt sắt Maktec MT243

Thương hiệu: Maktec
2.450.000 VNĐ 2.089.000 VNĐ
-15%
Máy cắt sắt Makita LW1400

Máy cắt sắt Makita LW1400

Thương hiệu: Makita
4.150.000 VNĐ 3.903.000 VNĐ
-6%
Máy cắt cỏ chạy xăng Makita RBC411U 1.40kW

Máy cắt cỏ chạy xăng Makita RBC411U 1.40kW

Thương hiệu: Makita
5.989.000 VNĐ 5.614.000 VNĐ
-7%
Máy Cắt Tôn Makita JN3201

Máy Cắt Tôn Makita JN3201

Thương hiệu: Makita
10.900.000 VNĐ 10.238.000 VNĐ
-7%
Máy cắt sắt Makita LW1401

Máy cắt sắt Makita LW1401

Thương hiệu: Makita
3.598.000 VNĐ 3.310.000 VNĐ
-9%

Máy Khoan Cầm Tay Makita

Máy khoan búa Makita HP1630

Máy khoan búa Makita HP1630

Thương hiệu: Makita
1.350.000 VNĐ 1.239.000 VNĐ
-9%
Máy khoan cầm tay khóa đầu kẹp Makita 6307

Máy khoan cầm tay khóa đầu kẹp Makita 6307

Thương hiệu: Makita
2.500.000 VNĐ 2.286.000 VNĐ
-9%
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2051

Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2051

Thương hiệu: Makita
2.769.000 VNĐ 2.470.000 VNĐ
-11%
Máy khoan đa năng Makita HR2470

Máy khoan đa năng Makita HR2470

Thương hiệu: Makita
3.190.000 VNĐ 3.088.000 VNĐ
-4%
Máy khoan động lực Makita HR2460

Máy khoan động lực Makita HR2460

Thương hiệu: Makita
2.980.000 VNĐ 2.705.000 VNĐ
-10%
Máy khoan đa năng Makita HR2470F

Máy khoan đa năng Makita HR2470F

Thương hiệu: Makita
3.800.000 VNĐ 3.335.000 VNĐ
-13%
Máy khoan búa 800W Makita HR2630

Máy khoan búa 800W Makita HR2630

Thương hiệu: Makita
3.886.000 VNĐ 3.385.000 VNĐ
-13%
Máy khoan búa Makita HP1230

Máy khoan búa Makita HP1230

Thương hiệu: Makita
1.650.000 VNĐ 1.498.000 VNĐ
-10%
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2050

Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2050

Thương hiệu: Makita
2.489.000 VNĐ 2.397.000 VNĐ
-4%
Máy bắt vít Makita 6951

Máy bắt vít Makita 6951

Thương hiệu: Makita
4.900.000 VNĐ 4.743.000 VNĐ
-4%

Dụng Cụ Dùng Pin Makita

Pin Makita 18V  BL1860

Pin Makita 18V BL1860

Thương hiệu: Makita
2.499.000 VNĐ 2.399.000 VNĐ
-5%
Máy hút bụi dùng pin Makita CL106FDSYW

Máy hút bụi dùng pin Makita CL106FDSYW

Thương hiệu: Makita
3.100.000 VNĐ 2.844.000 VNĐ
-9%
Bộ mũi khoan bê tông đầu gài SDS Makita D-17784

Bộ mũi khoan bê tông đầu gài SDS Makita D-17784

Thương hiệu: Makita
125.000 VNĐ 90.000 VNĐ
-29%
Pin Makita 12V Max  Li-Ion 1.5Ah BL1016

Pin Makita 12V Max Li-Ion 1.5Ah BL1016

Thương hiệu: Makita
949.000 VNĐ 650.000 VNĐ
-32%
Pin makita 3.0 Makita BL1830B (197599-5)

Pin makita 3.0 Makita BL1830B (197599-5)

Thương hiệu: Makita
1.390.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ
-11%
Pin Makita 12V Max 4.0Ah BL1041B

Pin Makita 12V Max 4.0Ah BL1041B

Thương hiệu: Makita
1.150.000 VNĐ 1.050.000 VNĐ
-9%
Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DDF483RTE (18V)

Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DDF483RTE (18V)

Thương hiệu: Makita
7.550.000 VNĐ 6.756.000 VNĐ
-11%
Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita DUM604SY

Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita DUM604SY

Thương hiệu: Makita
4.240.000 VNĐ 4.115.000 VNĐ
-3%
Máy khoan pin Makita DDF484RTE (18V)

Máy khoan pin Makita DDF484RTE (18V)

Thương hiệu: Makita
8.190.000 VNĐ 7.077.000 VNĐ
-14%

Sản phẩm Đã xem

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD129SHE

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD129SHE

Thương hiệu: Makita
6.115.000 VNĐ 5.912.000 VNĐ
-4%
Máy cưa lọng chạy pin Makita JV183DZ

Máy cưa lọng chạy pin Makita JV183DZ

Thương hiệu: Makita
1.550.000 VNĐ 1.457.000 VNĐ
-6%
Máy mài góc Makita GA4032

Máy mài góc Makita GA4032

Thương hiệu: Makita
989.900 VNĐ 976.000 VNĐ
-2%
Máy siết bu lông dùng pin 12V Makita TW140DSAE

Máy siết bu lông dùng pin 12V Makita TW140DSAE

Thương hiệu: Makita
3.190.000 VNĐ 3.090.000 VNĐ
-4%
Máy Trộn Sơn Makita UT2204

Máy Trộn Sơn Makita UT2204

Thương hiệu: Makita
5.379.000 VNĐ 5.026.000 VNĐ
-7%
Lưỡi cắt kim cương Makita D-05197 105 x 1.6 x 20mm

Lưỡi cắt kim cương Makita D-05197 105 x 1.6 x 20mm

Thương hiệu: Makita
129.000 VNĐ 102.000 VNĐ
-21%
Máy mài khuôn Makita 906

Máy mài khuôn Makita 906

Thương hiệu: Makita
2.699.000 VNĐ 2.508.000 VNĐ
-8%
Máy bắt vít chạy pin Makita 6723DW

Máy bắt vít chạy pin Makita 6723DW

Thương hiệu: Makita
855.000 VNĐ 769.000 VNĐ
-11%
Máy cưa xích Makita EA3503S40B

Máy cưa xích Makita EA3503S40B

Thương hiệu: Makita
4.799.000 VNĐ 4.649.000 VNĐ
-4%
Máy đục bê tông makita HM1306

Máy đục bê tông makita HM1306

Thương hiệu: Makita
11.590.000 VNĐ 10.325.000 VNĐ
-11%
Pin Makita 18V  BL1860

Pin Makita 18V BL1860

Thương hiệu: Makita
2.499.000 VNĐ 2.399.000 VNĐ
-5%
Lưỡi cắt gỗ Makita P-67991 255mm x 25.4mm

Lưỡi cắt gỗ Makita P-67991 255mm x 25.4mm

Thương hiệu: Makita
555.000 VNĐ 490.000 VNĐ
-12%
Máy khoan góc dùng pin Makita DDA340RFE

Máy khoan góc dùng pin Makita DDA340RFE

Thương hiệu: Makita
10.150.000 VNĐ 9.436.000 VNĐ
-8%
Máy vặn vít Makita TD0100

Máy vặn vít Makita TD0100

Thương hiệu: Makita
1.669.000 VNĐ 1.507.000 VNĐ
-10%
Máy bắn vít chạy pin Makita DTD146RFE

Máy bắn vít chạy pin Makita DTD146RFE

Thương hiệu: Makita
6.780.000 VNĐ 6.308.000 VNĐ
-7%
Máy mài góc Makita 9015B

Máy mài góc Makita 9015B

Thương hiệu: Makita
3.856.000 VNĐ 3.767.000 VNĐ
-3%
Máy thổi nóng Makita HG6002 1800W

Máy thổi nóng Makita HG6002 1800W

Thương hiệu: Makita
1.125.000 VNĐ 929.000 VNĐ
-18%
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DDF482Z

Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DDF482Z

Thương hiệu: Makita
1.989.000 VNĐ 1.791.000 VNĐ
-10%
Máy cưa đĩa Makita N5900B

Máy cưa đĩa Makita N5900B

Thương hiệu: Makita
3.014.000 VNĐ 2.909.000 VNĐ
-4%
Máy khoan góc dùng pin Makita DDA350Z

Máy khoan góc dùng pin Makita DDA350Z

Thương hiệu: Makita
Liên hệ
Ra đời với cách thức kinh doanh Mua hàng online - Giao hàng tận nơi. Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp hiện đại và được nhiều đối tác tin tưởng. Chúng tối xây dựng hàng trăm nghìn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín của những ngành hàng Thang nhôm, Dụng cụ cầm tay, Dụng cụ đo chính xác, Pa lăng xích, Thiết bị nâng đỡ - Bảo quản, Điện gia dụng, Dụng cụ dùng xăng, Máy hàn & phụ kiện, Thiết bị dùng khí nén, Vật liệu mài mòn, Thiết bị đo laser, Thiết bị đo dòng điện. Không chỉ vậy, mua sắm trực tuyến tại ketnoitieudung.vn giúp quý khách tiết kiệm được thời gian, công sức mà vẫn bảo đảm được các quyền lợi về bảo hành, đổi/trả trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm quý khách nhận được hàng.

Với sứ mệnh phân phối máy móc và công cụ cầm tay hàng đầu tại Việt Nam, chỉ cần mở website makita.net.vn và mua hàng qua mạng, quý khách sẽ được giao sản phẩm tới tận nơi miễn phí khi đặt đơn hàng từ 2.000.000đ trong phạm vi nội thành Tp.HCM. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm mục kết nối Tư Vấn giúp quý khách có thêm những lời khuyên hữu ích trong quá trình mua sắm. Hãy cùng hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm tiện ích mua sắm trực tuyến dễ dàng, tiện ích.
Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn